Folklórny Súbor DUBINA
Logo Roznavy
Logo Roznavy
Archív
Kontakt

Folklórny súbor Dubina Rožňava

Ing. Ivana Nemčoková – vedúca súboru

Dúhová 5 048 01 Rožňava
Tel.: +421 915 276 279

Mail:ivana.nemcokova@gmail.com

Poklady z těšínské truhly

V dňoch 29.- 30. 9. 2012 sa  v Poľskom a Českom Tešíne uskutočnil festival  s dvanásťročnou históriou ,,Poklady z těšínské truhly,,. Otvorenie festivalu sa uskutočnilo v mnohých obciach Tešínského Slezska a celé podujatie sprevádzali  ukážky tradičných remesiel a kulinárskeho umenia, ktoré boli súčasťou Tešínskeho remeselného jarmoku, ktorý sa konal v Amfiteátri pod Piastovskou vežou v Poľskom Tešíne. V bohatom kultúrnom programe mnohých domácich folklórnych kolektívov sa úspešne predstavili so  svojim programom aj sólisti FS Dubina, ktorí aktívne spolupracujú s Centrom voľného času v Rožňave. Báseň, ktorú na úvod za zvuku fujary predniesol pán Štefan Gerža  zatajila dych mnohým prítomným a celé vystúpenie zožalo búrlivý potlesk.

Jedným z bodov programu bolo aj stretnutie pani riaditeľky Centra voľného času v Rožňave Mgr. Izabelly Hurajtovej s vedením Domu mládeže a detí v Českom Tešíne, ako aj s poľskými kolegami. Po vzájomnej diskusii a výmene skúseností, poznatkov a načerpaní nových podnetov, mala pani riaditeľka možnosť prezrieť si aj priestory v akých pracujú s mládežou partnerské mestá. Dúfame, že takýchto príjemných stretnutí bude v budúcnosti ešte viac a že týmto stretnutím sa len zasialo prvé semienko spolupráce medzi Centrom voľného času v Rožňave a partnerskými mestami.