Folklórny Súbor DUBINA
Logo Roznavy
Logo Roznavy
Archív
Kontakt

Folklórny súbor Dubina Rožňava

Ing. Ivana Nemčoková – vedúca súboru

Dúhová 5 048 01 Rožňava
Tel.: +421 915 276 279

Mail:ivana.nemcokova@gmail.com

Trenčín Trnava, ruža voňavá

Dňa 16. novembra 2016 sa uskutočnil v Galante IX. ročník galaprogramu pod názvom Trenčín Trnava, ruža voňavá, ktorý pravidelne organizuje Matica slovenská. Aj keď podujatie prvotne vzniklo na základe dobrých vzťahov Trenčianskeho a Trnavského kraja, za roky organizácie pribúdali hostia aj z ostatných krajov Slovenska.
Bohatú mozaiku jednotlivých vstupov pomohli zabezpečiť riaditelia Domov Matice slovenskej, ktorí vybrali a odporučili účinkujúcich. Podujatím sprevádzal Jozef Šimonovič, v programe sa vystriedali rôzne žánre. Žilinský kraj prezentoval DFS Kolárik, nasledovali žiaci ZUŠ z Modry, ktorý zastúpili Bratislavský kraj hrou na violončele, baletom a írskymi tancami. Za Nitriansky kraj to bola hra na gitare a romantické balady, Trenčiansky kraj vyslal posla s prednesom básne Rodný môj kraj Valentína Beniaka a krátkym divadelným vstupom študentov Gymnázia I. Bellu v Handlovej, pod názvom Na pole – on. Trnavský kraj reprezentoval spev populárnej piesne mladučkou nádejnou speváčkou, žiačkou Pražského konzervatória Viktóriou Stachovou. Srdcia aj uši divákov potešili Prešovskí heligonkári, piati starší páni, ktorí rozprúdili v sále dobrú náladu už na ľudovú nôtu. V tomto bode sa program prehupol k záveru, ktorí pomohol dotvoriť FS Jánošík z Fiľakova. Po odovzdaní symbolickej ruže a Pamätného listu riaditeľkou Domu MS a predsedom MO MS Galanta Ing. Pavlom Lehotským riaditeľovi Prievidzkého Domu MS Vlastimilovi Uhlárovi v Trenčianskom kraji bola misia podujatia splnená. V programe sa predstavili všetky kraje, vyjadrili sme nádej, že budúci rok sa podujatie uskutoční v Trenčianskom kraji a vzápätí vystúpil exelentne FS Dubina z Rožňavy za Košický kraj. V závere boli vyzvaných všetkých 100 účinkujúcich, aby sa zhromaždili na javisku, všetci diváci povstali a spoločne zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí a pridali aj obľúbenú pieseň Na kráľovej holi. Diváci sa rozchádzali v povznesenej nálade s nádejou účasti aj v budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *