Folklórny Súbor DUBINA
Logo Roznavy
Logo Roznavy
Archív
Kontakt

Folklórny súbor Dubina Rožňava

Ing. Ivana Nemčoková – vedúca súboru

Dúhová 5 048 01 Rožňava
Tel.: +421 915 276 279

Mail:ivana.nemcokova@gmail.com

spravca

BAJŠANSKO PRELO 2017 – BAJŠANSKÉ PRIADKY 2017

V dňoch 24.2.- 25.2.2017 sa časť mužskej speváckej skupiny spolu s oficiálnou delegáciou mesta na čele s primátorom mesta Pavlom Burdigom zúčastnila 12. ročníka akcie Bajšanské priadky.

áto tradičná akcia už aj s našou tradičnou účasťou, patrí do kalendára akcií partnerského mesta Rožňavy, Bačky Topoly. Mesto ležiace na severe Srbska 55 km od hraníc s Maďarskom má cca 15000 obyvateľov a združuje ďalších 22 obcí s celkovo 35000 obyvateľmi.

Obec Bajša kde sa táto akcia uskutočnila, patrí do tejto skupiny a všetci účastníci sa už neodmysliteľne stretli s  maximálnou srdečnosťou a  pohostinnosťou organizátorov. Zvláštnosťou obce okrem jej troch kostolov je aj fakt, že Bajša je multietnická a žije v nej podľa posledného sčítania obyvateľstva aj 86  Slovákov čo je 3,74 %.  Bajša má spolu 2297 obyvateľov a žije tu najviac Maďarov (65,07%), Srbov a potom Slovákov, Chorvátov, Rómov, Rusínov a v menšom počte Nemcov, Slovincov, Bunevcov, Ukrajincov a Macedóncov.

O tom že Slováci v Bajši sa snažia zachovať svoju reč a tradície, ktoré ich predkovia doniesli pri odchode z domoviny svedčí aj fakt, že Bajšansko prelo ako aj ostatné akcie v obci bolo moderované trojjazyčne a to Srbsky, Maďarsky a Slovensky. A Slovenčina tam zaznievala z každej strany  určite nie len preto, že starosta Karol Lackovič je jeden z tých so slovenskými koreňmi.

Naši speváci si okrem úspešného uvedenia kultúrneho programu odniesla aj prvenstvo v jednej zo súťaží, ktoré boli súčasťou tohto milého podujatia.

Ing. Ivan Nemčok

Trenčín Trnava, ruža voňavá

Dňa 16. novembra 2016 sa uskutočnil v Galante IX. ročník galaprogramu pod názvom Trenčín Trnava, ruža voňavá, ktorý pravidelne organizuje Matica slovenská. Aj keď podujatie prvotne vzniklo na základe dobrých vzťahov Trenčianskeho a Trnavského kraja, za roky organizácie pribúdali hostia aj z ostatných krajov Slovenska.
Bohatú mozaiku jednotlivých vstupov pomohli zabezpečiť riaditelia Domov Matice slovenskej, ktorí vybrali a odporučili účinkujúcich. Podujatím sprevádzal Jozef Šimonovič, v programe sa vystriedali rôzne žánre. Žilinský kraj prezentoval DFS Kolárik, nasledovali žiaci ZUŠ z Modry, ktorý zastúpili Bratislavský kraj hrou na violončele, baletom a írskymi tancami. Za Nitriansky kraj to bola hra na gitare a romantické balady, Trenčiansky kraj vyslal posla s prednesom básne Rodný môj kraj Valentína Beniaka a krátkym divadelným vstupom študentov Gymnázia I. Bellu v Handlovej, pod názvom Na pole – on. Trnavský kraj reprezentoval spev populárnej piesne mladučkou nádejnou speváčkou, žiačkou Pražského konzervatória Viktóriou Stachovou. Srdcia aj uši divákov potešili Prešovskí heligonkári, piati starší páni, ktorí rozprúdili v sále dobrú náladu už na ľudovú nôtu. V tomto bode sa program prehupol k záveru, ktorí pomohol dotvoriť FS Jánošík z Fiľakova. Po odovzdaní symbolickej ruže a Pamätného listu riaditeľkou Domu MS a predsedom MO MS Galanta Ing. Pavlom Lehotským riaditeľovi Prievidzkého Domu MS Vlastimilovi Uhlárovi v Trenčianskom kraji bola misia podujatia splnená. V programe sa predstavili všetky kraje, vyjadrili sme nádej, že budúci rok sa podujatie uskutoční v Trenčianskom kraji a vzápätí vystúpil exelentne FS Dubina z Rožňavy za Košický kraj. V závere boli vyzvaných všetkých 100 účinkujúcich, aby sa zhromaždili na javisku, všetci diváci povstali a spoločne zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí a pridali aj obľúbenú pieseň Na kráľovej holi. Diváci sa rozchádzali v povznesenej nálade s nádejou účasti aj v budúcnosti.

Pod úbočou

Pod úbočou:

 

Po úbočou pod tou sivou skalou,
veje vietor horou javorovou.
/: Hučí hora aj Kráľova hoľa,
pod ňou leží dedinôčka moja :/

 

Povedz úboč kam sa pozerať viac,
na Šuňavu a či na ten Šumiac.
/: Na Tepličku tam sa obzeraj viac,
lebo tam je veselosti najviac :/

 

Či to zvony zvonia či orgony hrajú,
či šumiacke parobci spievajú.
/: Zvony to nezvonia  orgony nehrajú,
len šumiacke parobci spievajú :/

Rejdová

Rejdová

 

Pod Stolicou leží jedna dedyna,
na tom svete iba jedna jedyna.
Z verchov hučia zimňe vody do dola,
ej predkove jej dali meno Rejdova.

Tá Rejdova to dedyna prastará
mala právo od samieho cisára.
Začína tam voda a končí chleba,
ej našo piesne slišno až hin do neba.

V tej Rejdovej kolíska moja stála,
Tam me moja mamička vychovala.
Zavčas rána kukučka mi kukala,
ej ovečka mi zo zvončokom brinkala.

Rečujemo jak nas mat naučila,
spievamo si či je dyžď a či chviľa.
Pokym z dolin tečie zimná vodyčka,
ej nezahyne ta rejdovská piesnyčka.

Mrzezyno 2015

V dňoch 28.6.2015 – 5.7.2015 sme začali letnú folklórnu sezónu zájazdom do Poľska v rámci projektu Erasmus +. Jednalo sa o mládežnícku kultúrnu výmenu troch krajín a to Poľska, Maďarska a Slovenska v prímorskom letovisku Mrzezyno pri Baltskom mori. Je veľká škoda že zájazdu sa mohlo zúčastniť len osem tanečných párov z každého zúčastneného súboru a viac ako polovica súboru musela ostať doma.Zúčastnené kolektívy vytvorili počas spoločných tréningov dve choreografie. V jednej si spolu zatancovali na ľudové motívy zúčastnených krajín a  druhou choreografiou bol spoločný tanec v štýle HIP-HOP, ktorý bol vítanou zmenou aj pre folklórne zameranú mládež. Tieto choreografie boli s úspechom zatancované na piatkovom folklórnom festivale mládežníckych súborov, v prístave tohto krásneho letoviska, samozrejme popri vlastnom programe súboru. Neoddeliteľnou súčasťou bol aj spoločenský večer, kde účastníci projektu odprezentovali svoje krajiny a mestá, z ktorých prišli. Rožňava popri kráse gemerského folklóru zaujala aj svojimi kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami svojho okolia.

 

Ing. Ivan Nemčok

Dubina zaujala v Galante

V uplynulých dňoch 9. – 13. 8.2011 sa rožňavský Folklórny súbor Dubina so všetkými svojimi zložkami zúčastnil na pozvanie riaditeľky Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlatice Lehotskej akcie Galantské trhy 2011. Tanečníci, tanečníčky, speváci, speváčky, sólisti a  doprovodná hudba účinkovali v sprievodných programoch Galantských trhov. Počas pobytu absolvovali tri hodinové vstúpenia a jedno polhodinové v Domove dôchodcov Samaritán v Galante.

     Krásne gemerské kroje, pre divákov neznáme melódie a tance zaujali každého, kto vystúpenie tohto telesa sledoval. Svedčia o tom odozvy divákov, ktorí sa po jednotlivých vystúpeniach prišli podeliť so svojimi dojmami.

Vďaka riaditeľke Domu Matice slovenskej v Galante, bolo pre súbor pripravené perfektné ubytovanie v areáli termálneho kúpaliska v Horných Salibách a bohatý sprievodný program. Štyri dni plné zážitkov prebehli veľmi rýchlo a v sobotu sa súbor vrátil do Rožňavy.

     Ale žiadna záhaľka členov súboru ani v nasledujúcich dňoch nečaká. Skôr naopak. Veď vystúpenie vo štvrtok 25.8. v živej pozvánke na Rejdovské slávnosti a v piatok a v sobotu na 4. stretnutí banských miest a obcí v Rožňave, preveria znova všetky zložky súboru. Naviac v sobotu 27.8. 2011 ich čaká ešte aj vystúpenie v hlavnom programe GFF Rejdová 2011.

Poklady z těšínské truhly

V dňoch 29.- 30. 9. 2012 sa  v Poľskom a Českom Tešíne uskutočnil festival  s dvanásťročnou históriou ,,Poklady z těšínské truhly,,. Otvorenie festivalu sa uskutočnilo v mnohých obciach Tešínského Slezska a celé podujatie sprevádzali  ukážky tradičných remesiel a kulinárskeho umenia, ktoré boli súčasťou Tešínskeho remeselného jarmoku, ktorý sa konal v Amfiteátri pod Piastovskou vežou v Poľskom Tešíne. V bohatom kultúrnom programe mnohých domácich folklórnych kolektívov sa úspešne predstavili so  svojim programom aj sólisti FS Dubina, ktorí aktívne spolupracujú s Centrom voľného času v Rožňave. Báseň, ktorú na úvod za zvuku fujary predniesol pán Štefan Gerža  zatajila dych mnohým prítomným a celé vystúpenie zožalo búrlivý potlesk.

Jedným z bodov programu bolo aj stretnutie pani riaditeľky Centra voľného času v Rožňave Mgr. Izabelly Hurajtovej s vedením Domu mládeže a detí v Českom Tešíne, ako aj s poľskými kolegami. Po vzájomnej diskusii a výmene skúseností, poznatkov a načerpaní nových podnetov, mala pani riaditeľka možnosť prezrieť si aj priestory v akých pracujú s mládežou partnerské mestá. Dúfame, že takýchto príjemných stretnutí bude v budúcnosti ešte viac a že týmto stretnutím sa len zasialo prvé semienko spolupráce medzi Centrom voľného času v Rožňave a partnerskými mestami.

Bajsai Préló, Bajšansko Prelo, Bajšanské Prélo

Bajsai Préló, Bajšansko Prelo, Bajšanské Prélo

 

V poslednú februárovú sobotu Miestne spoločenstvo a civilné organizácie Bajše spolu s iniciátorom tohto podujatia, KUS Bratstvo, každého roku usporiadajú Prélo.

      Táto manifestácia nám sprítomňuje tradíciu ktorá v Bajši až po sedemdesiate roky minulého storočia bola obvyklá. Kedysi dávno chodievali rodiny v zime na návštevu k príbuzným. Hostiteľka svojich hostí vítala a ponúkala koláčmi, lepníkmi, upečenými v sedliackej peci. Po raňajkách ženy priadli, plátali, štrikovali, vyrábali hrtančeky, spievali a za ten čas sa v peci varila fazuľa – šólet. Muži mrvili (kukuricu), hrali v karty alebo robili hračky zo šúľkov, šúštia a cirku, na veľkú radosť detí. Poobede sa na dvore v riečici robili pukance. Takéto staré obyčaje sa snažíme zachovať pred zánikom rôznymi veselými súťaženiami, v oblekoch z času našich predkov, znázorniac tak dedinský trh, dedinský dvor a niekdajšie tradičné raňajky – chlieb s masťou, niekdajšiu krčmu s hudbou a dobrou náladou. Naší hostia nám predstavia pečivo, koláče zo svojho mesta a domáci, okrem iného, predstavia výrobky tunajších remeseľníkov, staré fotky, obrazy a náčinie ktoré sa používalo v našej osade. Po súťaži nasleduje kultúrny program, obed, tanec a pobavenie. Spočiatku sa na našej manifestácii zúčastnili len kultúrno-umelecké spolky a civilné organizácie z našej obce, avšak neskorišie sa Préléo stalo medziobecným a dnes už medzinárodným podujatím.

 

Motto Préla 2011 je nasledovné:

 

Priatelia sú ako hviezdy. Nevidíš ich vždy, ale vieš, že sú.

 A barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod, hogy vannak.

 Priljatelji su poput zvezda na nebu, ne vidiš ih uvek, ale znaš da ih imaš.

 

Bajšanské Prélo – po našom Bajšanské priadky, sa uskutočnili 26.2.2011 v Bajši jednej z obcí Srbskej Vojvodiny v oblasti, v ktorej aj dnes môžete počuť ľúbozvučnú až archaickú slovenčinu. Keď si pomyslíme koľko rokov ubehlo od osídľovania Dolnej Zeme Slovákmi, tak mnohí z dnešnej generácie nevychádzajú z údivu, že po celodennej jazde v aute, alebo autobuse “cez pol Európy” vystúpia a v pohode sa dorozumejú svojou rodnou rečou.

Už niekoľko rokov náš súbor vďaka Mestu Rožňava, ktorého partnerským mestom je Bačka Topoľa ku ktorému patrí aj táto obec, udržuje z obcou Bajša úzke družobné kontakty. V piatok vyrazila vystupovať na uvedenú akciu časť mužskej speváckej skupiny súboru. Na dokreslenie atmosféry akcie na ktorej sme boli srdečne privítaní Vám ponúkame fotografie vo fotogalérii a teraz nasleduje doslovný prepis slovenskej časti bulletinu, ktorý obec vydala pri príležitosti tejto akcie.