Folklórny Súbor DUBINA
Logo Roznavy
Logo Roznavy
Archív
Kontakt

Folklórny súbor Dubina Rožňava

Ing. Ivana Nemčoková – vedúca súboru

Dúhová 5 048 01 Rožňava
Tel.: +421 915 276 279

Mail:ivana.nemcokova@gmail.com

Články

BAJŠANSKO PRELO 2017 – BAJŠANSKÉ PRIADKY 2017

V dňoch 24.2.- 25.2.2017 sa časť mužskej speváckej skupiny spolu s oficiálnou delegáciou mesta na čele s primátorom mesta Pavlom Burdigom zúčastnila 12. ročníka akcie Bajšanské priadky.

áto tradičná akcia už aj s našou tradičnou účasťou, patrí do kalendára akcií partnerského mesta Rožňavy, Bačky Topoly. Mesto ležiace na severe Srbska 55 km od hraníc s Maďarskom má cca 15000 obyvateľov a združuje ďalších 22 obcí s celkovo 35000 obyvateľmi.

Obec Bajša kde sa táto akcia uskutočnila, patrí do tejto skupiny a všetci účastníci sa už neodmysliteľne stretli s  maximálnou srdečnosťou a  pohostinnosťou organizátorov. Zvláštnosťou obce okrem jej troch kostolov je aj fakt, že Bajša je multietnická a žije v nej podľa posledného sčítania obyvateľstva aj 86  Slovákov čo je 3,74 %.  Bajša má spolu 2297 obyvateľov a žije tu najviac Maďarov (65,07%), Srbov a potom Slovákov, Chorvátov, Rómov, Rusínov a v menšom počte Nemcov, Slovincov, Bunevcov, Ukrajincov a Macedóncov.

O tom že Slováci v Bajši sa snažia zachovať svoju reč a tradície, ktoré ich predkovia doniesli pri odchode z domoviny svedčí aj fakt, že Bajšansko prelo ako aj ostatné akcie v obci bolo moderované trojjazyčne a to Srbsky, Maďarsky a Slovensky. A Slovenčina tam zaznievala z každej strany  určite nie len preto, že starosta Karol Lackovič je jeden z tých so slovenskými koreňmi.

Naši speváci si okrem úspešného uvedenia kultúrneho programu odniesla aj prvenstvo v jednej zo súťaží, ktoré boli súčasťou tohto milého podujatia.

Ing. Ivan Nemčok

Trenčín Trnava, ruža voňavá

Dňa 16. novembra 2016 sa uskutočnil v Galante IX. ročník galaprogramu pod názvom Trenčín Trnava, ruža voňavá, ktorý pravidelne organizuje Matica slovenská. Aj keď podujatie prvotne vzniklo na základe dobrých vzťahov Trenčianskeho a Trnavského kraja, za roky organizácie pribúdali hostia aj z ostatných krajov Slovenska.
Bohatú mozaiku jednotlivých vstupov pomohli zabezpečiť riaditelia Domov Matice slovenskej, ktorí vybrali a odporučili účinkujúcich. Podujatím sprevádzal Jozef Šimonovič, v programe sa vystriedali rôzne žánre. Žilinský kraj prezentoval DFS Kolárik, nasledovali žiaci ZUŠ z Modry, ktorý zastúpili Bratislavský kraj hrou na violončele, baletom a írskymi tancami. Za Nitriansky kraj to bola hra na gitare a romantické balady, Trenčiansky kraj vyslal posla s prednesom básne Rodný môj kraj Valentína Beniaka a krátkym divadelným vstupom študentov Gymnázia I. Bellu v Handlovej, pod názvom Na pole – on. Trnavský kraj reprezentoval spev populárnej piesne mladučkou nádejnou speváčkou, žiačkou Pražského konzervatória Viktóriou Stachovou. Srdcia aj uši divákov potešili Prešovskí heligonkári, piati starší páni, ktorí rozprúdili v sále dobrú náladu už na ľudovú nôtu. V tomto bode sa program prehupol k záveru, ktorí pomohol dotvoriť FS Jánošík z Fiľakova. Po odovzdaní symbolickej ruže a Pamätného listu riaditeľkou Domu MS a predsedom MO MS Galanta Ing. Pavlom Lehotským riaditeľovi Prievidzkého Domu MS Vlastimilovi Uhlárovi v Trenčianskom kraji bola misia podujatia splnená. V programe sa predstavili všetky kraje, vyjadrili sme nádej, že budúci rok sa podujatie uskutoční v Trenčianskom kraji a vzápätí vystúpil exelentne FS Dubina z Rožňavy za Košický kraj. V závere boli vyzvaných všetkých 100 účinkujúcich, aby sa zhromaždili na javisku, všetci diváci povstali a spoločne zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí a pridali aj obľúbenú pieseň Na kráľovej holi. Diváci sa rozchádzali v povznesenej nálade s nádejou účasti aj v budúcnosti.

Mrzezyno 2015

V dňoch 28.6.2015 – 5.7.2015 sme začali letnú folklórnu sezónu zájazdom do Poľska v rámci projektu Erasmus +. Jednalo sa o mládežnícku kultúrnu výmenu troch krajín a to Poľska, Maďarska a Slovenska v prímorskom letovisku Mrzezyno pri Baltskom mori. Je veľká škoda že zájazdu sa mohlo zúčastniť len osem tanečných párov z každého zúčastneného súboru a viac ako polovica súboru musela ostať doma.Zúčastnené kolektívy vytvorili počas spoločných tréningov dve choreografie. V jednej si spolu zatancovali na ľudové motívy zúčastnených krajín a  druhou choreografiou bol spoločný tanec v štýle HIP-HOP, ktorý bol vítanou zmenou aj pre folklórne zameranú mládež. Tieto choreografie boli s úspechom zatancované na piatkovom folklórnom festivale mládežníckych súborov, v prístave tohto krásneho letoviska, samozrejme popri vlastnom programe súboru. Neoddeliteľnou súčasťou bol aj spoločenský večer, kde účastníci projektu odprezentovali svoje krajiny a mestá, z ktorých prišli. Rožňava popri kráse gemerského folklóru zaujala aj svojimi kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami svojho okolia.

 

Ing. Ivan Nemčok

Dubina zaujala v Galante

V uplynulých dňoch 9. – 13. 8.2011 sa rožňavský Folklórny súbor Dubina so všetkými svojimi zložkami zúčastnil na pozvanie riaditeľky Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlatice Lehotskej akcie Galantské trhy 2011. Tanečníci, tanečníčky, speváci, speváčky, sólisti a  doprovodná hudba účinkovali v sprievodných programoch Galantských trhov. Počas pobytu absolvovali tri hodinové vstúpenia a jedno polhodinové v Domove dôchodcov Samaritán v Galante.

     Krásne gemerské kroje, pre divákov neznáme melódie a tance zaujali každého, kto vystúpenie tohto telesa sledoval. Svedčia o tom odozvy divákov, ktorí sa po jednotlivých vystúpeniach prišli podeliť so svojimi dojmami.

Vďaka riaditeľke Domu Matice slovenskej v Galante, bolo pre súbor pripravené perfektné ubytovanie v areáli termálneho kúpaliska v Horných Salibách a bohatý sprievodný program. Štyri dni plné zážitkov prebehli veľmi rýchlo a v sobotu sa súbor vrátil do Rožňavy.

     Ale žiadna záhaľka členov súboru ani v nasledujúcich dňoch nečaká. Skôr naopak. Veď vystúpenie vo štvrtok 25.8. v živej pozvánke na Rejdovské slávnosti a v piatok a v sobotu na 4. stretnutí banských miest a obcí v Rožňave, preveria znova všetky zložky súboru. Naviac v sobotu 27.8. 2011 ich čaká ešte aj vystúpenie v hlavnom programe GFF Rejdová 2011.

Poklady z těšínské truhly

V dňoch 29.- 30. 9. 2012 sa  v Poľskom a Českom Tešíne uskutočnil festival  s dvanásťročnou históriou ,,Poklady z těšínské truhly,,. Otvorenie festivalu sa uskutočnilo v mnohých obciach Tešínského Slezska a celé podujatie sprevádzali  ukážky tradičných remesiel a kulinárskeho umenia, ktoré boli súčasťou Tešínskeho remeselného jarmoku, ktorý sa konal v Amfiteátri pod Piastovskou vežou v Poľskom Tešíne. V bohatom kultúrnom programe mnohých domácich folklórnych kolektívov sa úspešne predstavili so  svojim programom aj sólisti FS Dubina, ktorí aktívne spolupracujú s Centrom voľného času v Rožňave. Báseň, ktorú na úvod za zvuku fujary predniesol pán Štefan Gerža  zatajila dych mnohým prítomným a celé vystúpenie zožalo búrlivý potlesk.

Jedným z bodov programu bolo aj stretnutie pani riaditeľky Centra voľného času v Rožňave Mgr. Izabelly Hurajtovej s vedením Domu mládeže a detí v Českom Tešíne, ako aj s poľskými kolegami. Po vzájomnej diskusii a výmene skúseností, poznatkov a načerpaní nových podnetov, mala pani riaditeľka možnosť prezrieť si aj priestory v akých pracujú s mládežou partnerské mestá. Dúfame, že takýchto príjemných stretnutí bude v budúcnosti ešte viac a že týmto stretnutím sa len zasialo prvé semienko spolupráce medzi Centrom voľného času v Rožňave a partnerskými mestami.

Bajsai Préló, Bajšansko Prelo, Bajšanské Prélo

Bajsai Préló, Bajšansko Prelo, Bajšanské Prélo

 

V poslednú februárovú sobotu Miestne spoločenstvo a civilné organizácie Bajše spolu s iniciátorom tohto podujatia, KUS Bratstvo, každého roku usporiadajú Prélo.

      Táto manifestácia nám sprítomňuje tradíciu ktorá v Bajši až po sedemdesiate roky minulého storočia bola obvyklá. Kedysi dávno chodievali rodiny v zime na návštevu k príbuzným. Hostiteľka svojich hostí vítala a ponúkala koláčmi, lepníkmi, upečenými v sedliackej peci. Po raňajkách ženy priadli, plátali, štrikovali, vyrábali hrtančeky, spievali a za ten čas sa v peci varila fazuľa – šólet. Muži mrvili (kukuricu), hrali v karty alebo robili hračky zo šúľkov, šúštia a cirku, na veľkú radosť detí. Poobede sa na dvore v riečici robili pukance. Takéto staré obyčaje sa snažíme zachovať pred zánikom rôznymi veselými súťaženiami, v oblekoch z času našich predkov, znázorniac tak dedinský trh, dedinský dvor a niekdajšie tradičné raňajky – chlieb s masťou, niekdajšiu krčmu s hudbou a dobrou náladou. Naší hostia nám predstavia pečivo, koláče zo svojho mesta a domáci, okrem iného, predstavia výrobky tunajších remeseľníkov, staré fotky, obrazy a náčinie ktoré sa používalo v našej osade. Po súťaži nasleduje kultúrny program, obed, tanec a pobavenie. Spočiatku sa na našej manifestácii zúčastnili len kultúrno-umelecké spolky a civilné organizácie z našej obce, avšak neskorišie sa Préléo stalo medziobecným a dnes už medzinárodným podujatím.

 

Motto Préla 2011 je nasledovné:

 

Priatelia sú ako hviezdy. Nevidíš ich vždy, ale vieš, že sú.

 A barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod, hogy vannak.

 Priljatelji su poput zvezda na nebu, ne vidiš ih uvek, ale znaš da ih imaš.

 

Bajšanské Prélo – po našom Bajšanské priadky, sa uskutočnili 26.2.2011 v Bajši jednej z obcí Srbskej Vojvodiny v oblasti, v ktorej aj dnes môžete počuť ľúbozvučnú až archaickú slovenčinu. Keď si pomyslíme koľko rokov ubehlo od osídľovania Dolnej Zeme Slovákmi, tak mnohí z dnešnej generácie nevychádzajú z údivu, že po celodennej jazde v aute, alebo autobuse “cez pol Európy” vystúpia a v pohode sa dorozumejú svojou rodnou rečou.

Už niekoľko rokov náš súbor vďaka Mestu Rožňava, ktorého partnerským mestom je Bačka Topoľa ku ktorému patrí aj táto obec, udržuje z obcou Bajša úzke družobné kontakty. V piatok vyrazila vystupovať na uvedenú akciu časť mužskej speváckej skupiny súboru. Na dokreslenie atmosféry akcie na ktorej sme boli srdečne privítaní Vám ponúkame fotografie vo fotogalérii a teraz nasleduje doslovný prepis slovenskej časti bulletinu, ktorý obec vydala pri príležitosti tejto akcie.